Boende

Renovering balkonger

  • Om man som lägenhetsinnehavare vill utföra någon typ renovering av balkongerna krävs styrelsens skriftliga godkännande.


Stadgar

  • Föreningens stadgar delas ut till samtliga medlemmar i nära anslutning till det inflyttningsdatum som angivits i överlåtelsekontraktet.


Andrahandsuthyrning

  • Ansökan om uthyrning i andra hand skall göras vid en uthyrning. Blankett ska fyllas i av bostadsinnehavare samt hyresgäst i andra hand för att sedan lämnas till föreningens styrelse. Ärendet tas upp vid nästkommande styrelsemöte.


Förråd

  • Varje lägenhet har ett förråd. Dessa återfinns antingen på bottenvåningen eller i källaren. Förrådet är märkt med samma nummer som lägenheten. Kontakta styrelsen om ert boende saknar nyckel.


Cykelrum/Cykelställ

  • Föreningen har cykelrum på källarplan i båda fastigheterna. Det finns dessutom cykelställ tillhörande föreningen på gatunivå utanför resp. fastighet. 


Tvättstugan

  • För bokning av tid i tvättstugan används ett ”tvättstugelås” på bokningstavlan i tvättstugan. Detta lås finns i tvättstugan. Nyckel till detta lås ska överlämnas till den nya ägaren vid utflyttning. Låset har samma nummer som lägenheten.


Stammar

  • Styrelsen har som policy att utföra stamspolning minst vart femte år. Senaste spolningen utfördes hösten 2021


Fönster

  • Alla fönster är av sorten 3-glas.


Parkering

  • Kommunal gatuparkering:

http://www.solna.se/stadsbyggnad-trafik/gator-trafik/parkering/boendeparkering/


  • Motorborgen:

Ansökan om köplats görs till: solnaparkering@euro.se